งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  แผนผังสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67
สนามแข่งขันโรงเรียนธารทองวิทยา คลิก /ckfinder/userfiles/files/challenge1.pdf
สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว วันที่ 22 คลิก /ckfinder/userfiles/files/ML22.jpg 
                                              วันที่ 23 คลิก /ckfinder/userfiles/files/ML23.jpg
สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว คลิก /ckfinder/userfiles/files/jmk.pdf
สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ คลิก (รอสักครู่ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ)
สนามแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่ฯ คลิก /ckfinder/userfiles/files/cri2.pdf
สนามแข่งขันโรงเรียนเทศบาลป่าก่อดำ คลิก /ckfinder/userfiles/files/Tpkd.pdf
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13:35 น.
  เอกสารสำหรับรายการแข่งขันเรียนรวม
แจ้งให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันในรายการเรียนรวม นำเอกสารมาในวันรายงานตัว ดาวน์โหลดเอกสารคลิก /ckfinder/userfiles/files/special.docx
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10:20 น.
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ  laughดังนี้
   1. การแข่งขัน Crossword ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แข่งขันในวันที่ 22 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
   2. การแข่งขัน การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แข่งขันในวันที่ 23 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 14:20 น.
  รายละเอียดเพิ่มเติมการแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
ดังนี้ เปิดในรูปแบบไฟล์ word คลิก /ckfinder/userfiles/files/Newsci.docx
       เปิดในรูปแบบไฟล์ pdf คลิก /ckfinder/userfiles/files/Newsci.pdf
ตรวจสอบจากหมายเหตุท้ายรายการแข่งขัน > เมนูตารางการแข่งขัน
วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 15:07 น.
  รายละเอียดเพิ่มเติมการแข่งขัน ฉบับที่ 5 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
ดังนี้ เปิดในรูปแบบไฟล์ word คลิก /ckfinder/userfiles/files/News5.docx
       เปิดในรูปแบบไฟล์ pdf คลิก /ckfinder/userfiles/files/News5.pdf
ตรวจสอบจากหมายเหตุท้ายรายการแข่งขัน > เมนูตารางการแข่งขัน 
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 18:34 น.
  รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการแข่งขัน ฉบับที่ 4 (18 กันยายน 2560)
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (18 กันยายน 2560)
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา**, ภาษาไทย**, วิทยาศาสตร์
ดังนี้ เปิดในรูปแบบไฟล์ word คลิก /ckfinder/userfiles/files/News4.docx
       เปิดในรูปแบบไฟล์ pdf คลิก /ckfinder/userfiles/files/News4.pdf
ตรวจสอบจากหมายเหตุท้ายรายการแข่งขัน > เมนูตารางการแข่งขัน ได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะ
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 15:17 น.
  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่และวันแข่งขัน ::รายการแข่งขันหุ่นยนต์::
      เนื่องจากสถานที่เดิมไม่เหมาะสมและติดขัดด้านกรรมการตัดสิน จึงแจ้งให้กับโรงเรียนที่เข้าแข่งขันในรายการดังต่อไปนี้ แข่งขันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ วันที่ 23 ก.ย. 2560
      1. หุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
      2. หุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
      3. หุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
      4. หุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
สำหรับรายการแข่งขัน   รายการหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
                              โครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
แข่งขันวันที่ 22 ก.ย. 2560 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทศบาลป่าก่อดำ
วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 11:38 น.
  รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการแข่งขัน ฉบับที่ 3
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (16 กันยายน 2560)
       จากการประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
ในวันที่ 14 กันยายน 2560 คณะกรรมการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการแข่งขัน
ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในแต่ละรายการทราบเพื่อเตรียมการ
(หมวดหมู่ : สังคมศึกษา**, การงานอาชีพ**, เรียนรวม-ภาษาไทย/ศิลปะ/การงานอาชีพ)
ดังนี้ เปิดในรูปแบบไฟล์ word คลิก /ckfinder/userfiles/files/News3.docx
       เปิดในรูปแบบไฟล์ pdf คลิก /ckfinder/userfiles/files/News3.pdf
ตรวจสอบจากหมายเหตุท้ายรายการแข่งขัน > เมนูตารางการแข่งขัน ได้อีกช่องทางหนึ่ง
วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 11:17 น.
  รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการแข่งขัน ฉบับที่ 2
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (15 กันยายน 2560)
       จากการประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
ในวันที่ 14 กันยายน 2560 คณะกรรมการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการแข่งขัน
ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในแต่ละรายการทราบเพื่อเตรียมการ
(หมวดหมู่ : การงานอาชีพ**, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, สุขศึกษาและพลศึกษา)
ดังนี้ เปิดในรูปแบบไฟล์ word คลิก /ckfinder/userfiles/files/News2.docx
       เปิดในรูปแบบไฟล์ pdf คลิก /ckfinder/userfiles/files/News2.pdf
ตรวจสอบจากหมายเหตุท้ายรายการแข่งขัน > เมนูตารางการแข่งขัน ได้อีกช่องทางหนึ่ง
วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 14:19 น.
  รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการแข่งขัน ฉบับที่ 1
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (14 กันยายน 2560)
       จากการประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
ในวันที่ 14 กันยายน 2560 คณะกรรมการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการแข่งขัน
ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในแต่ละรายการทราบเพื่อเตรียมการ
(หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, การงานอาชีพ, หุ่นยนต์, คอมพิวเตอร์, ศิลปะ)
ดังนี้ เปิดในรูปแบบไฟล์ word คลิก /ckfinder/userfiles/files/News.docx 
       เปิดในรูปแบบไฟล์ pdf คลิก /ckfinder/userfiles/files/News.pdf
นอกจากนี้ท่านสามารถตรวจสอบจากหมายเหตุท้ายรายการแข่งขัน > เมนูตารางการแข่งขัน ได้อีกช่องทางหนึ่ง
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 20:35 น.
ยินดีต้อนรับ เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 1-25 ส.ค. 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  25 ส.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 25-30 ส.ค. 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  1 ก.ย. 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 22-23 ก.ย. 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 25 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1-20 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 20 พ.ย. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 20-25 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 26-30 พ.ย. 2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร 13-15 ธ.ค. 2560
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 182
จำนวนทีม 1,900
จำนวนนักเรียน 4,193
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,843
จำนวนกรรมการ 787
ครู+นักเรียน 7,036
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,823
ประกาศผลแล้ว 222/222 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 189
เมื่อวาน 166
สัปดาห์นี้ 1,363
สัปดาห์ที่แล้ว 2,348
เดือนนี้ 3,056
เดือนที่แล้ว 2,351
ปีนี้ 16,302
ทั้งหมด 183,863