งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.40) กลุ่ม 3

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำชี้แจงเพิ่มเติม

"ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อ-สกุลของครู และชื่อโรงเรียนว่าถูกต้องหรือไม่ ส่วนรายชื่อของกรรมการที่ตัดสิน คณะผู้จัดทำมีการปรับเปลี่ยนบ้างตามข้อมูลที่ได้รับมาเนื่องจากรายชื่อกรรมการไม่เพียงพอ" ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น. เนื่องจากจะต้องนำประกาศเสนอผู้อำนวยการ สพม.40 ลงนาม และนำไปใช้เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 1– 25 ส.ค. 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  25 ส.ค. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 25 - 30 ส.ค. 2560
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  1 ก.ย. 2560
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 10 - 11 ก.ย. 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 15 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค 1 - 20 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 20 พ.ย. 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 20 - 25 พ.ย. 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 26 - 30 พ.ย. 2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกำแพงเพชร 13 - 15 ธ.ค. 2560
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
  กำหนดการแข่งขัน งานศิลปหัตถรรมระดับเขตพื้นที่ สพม.40 กลุ่ม 3
กำหนดการแข่งขัน งานศิลปหัตถรรมระดับเขตพื้นที่ สพม.40 กลุ่ม 3 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2560
 
วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13:52 น.
  การเปลี่ยนแปลงกำหนดการ แข่งขัน
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันจากที่ได้แจ้งไปแล้วในที่ประชุมผู้อำนวยการดังนี้
1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายการแข่งขันสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4 - 6 เปลี่ยนเป็น แข่งขันวันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. สถานที่เดิม
2. กลุ่มสาระฯสุขศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา ม.4 - 6 เปลี่ยนเป็นแข่งขันวันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. สถานที่เดิม
3. เพิ่มรายการแข่งขันในกำหนดการ 3 รายการ แข่งขันที่เต็นท์ 12 หลังหอประชุมสมานฉันท์ ดังนี้  
     3.1 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.  
     3.2 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3  วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.  
     3.3 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6  วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
4. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 เปลี่ยนเวลาเป็นวันที่ 11 กันยายน 2560 09.00 - 12.00 น. เปลี่ยนห้องแข่งขันเป็นห้อง 4306 
วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10:31 น.
  รายชื่อผู้ประสานงานกิจกรรม
ภาษาไทย  นางปรารถนา  แจ่มอ่วม 085-0543769
คณิตศาสตร์ ดร.สุรัตน์ชัย  พรมเท้า 089-7035022
วิทยาศาสตร์ นางอรวรรณ  อานพรหม 080-6872547
สังคมศึกษาฯ นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ 096-8181635
สุขศึกษา และพลศึกษา นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ 061-4433298
ศิลปะ-ทัศนศิลป์ นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา 081-7409141
ศิลปะ-ดนตรี นางกุมารี ทับทิมหล้า 081-7409141
ศิลปะ-นาฏศิลป์ นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม 081-7409141
ภาษาต่างประเทศ นางอนุรักษ์ รอดเกตุ 086-5905045
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวกมลวรรณ อิงขนร 088-2725412
คอมพิวเตอร์ นายนิกร หล้าน้อย 099-5274380
หุ่นยนต์ นายสาธาร รวบรัด 091-8410979
การงานอาชีพ นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ 091-2941329
กิจกรรมนักเรียน เรียนรวม
- ภาษาไทย
- ศิลปะ
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   

 
วันพุธ ที่ 09 สิงหาคม 2560 เวลา 11:17 น.
  ประกาศจากฝ่ายจัดการแข่งขัน
การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่มชื่อ ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
การรายงานตัว ณ จุดแข่งขัน
หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนตัว
1. การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขันจำนวน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
2. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ดังนี้
2.1 ทีม 2 - 3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
2.2 ทีม 4 - 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
2.3 ทีม 7 - 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
2.4 ทีม 11 - 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
วันอาทิตย์ ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:11 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 32
จำนวนทีม 731
จำนวนนักเรียน 1,507
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,021
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 2,528
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,528

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 527
เมื่อวาน 1,431
สัปดาห์นี้ 10,180
สัปดาห์ที่แล้ว 5,179
เดือนนี้ 17,838
เดือนที่แล้ว 3,122
ปีนี้ 20,960
ทั้งหมด 20,960